Buku Permata Yg Hilang

Posted on by

Seks Permata Yang Hilang oleh Ibnu Yusof • 1. Www.twitter.com/ebuku • The Lost Jewel Seni Nafkah Batin Koleksi Ilmiah Islam, Tradisional Serta Moden Khas Untuk Bakal Pengantin Dan Suami Isteri IbnuYusof 2www.twitter.com/ebuku • Makluman: E-Book Permata Yang Hilang ini kami hadiahkan kepada anda sebagai Naskhah Peribadi Ianya adalah untuk kegunaan peribadi sahaja dan tidak diizinkan untuk pengedaran. Ikhlas dari, IbnuYusof 3www.twitter.com/ebuku • Mafhum Firman Allah: Perempuan-perempuan itu ladangmu, maka datangilah ladangmu sebagaimana kamu kehendaki dan kerjakanlah (amalan) untuk dirimu. Takutlah kepada Allah dan ketahuilah, bahawa kamu akan menghadapiNya.

Kitab Permata Yang Hilang (The Lost Jewel) oleh IbnuYusof adalah satu rujukan, panduan dan petua masyarakat Melayu zaman dahulu kala berkaitan seni nafkah batin. Buku ini sememangnya khas hanya untuk bakal pengantin dan suami isteri sahaja. Buku Permata yang Hilang ini banyak dicetak rompak dan jika anda membeli versi yang ditunjukkan disini maka ia mungkin adalah cetak rompak. Tulisan yang tidak jelas, setting huruf yang tidak seragam (disebabkan oleh photostat), ada muka surat yang hilang, gambar yang tidak jelas merupakan faktor dimana ia telah dicetak rompak.

Dan berilah khabar gembira orang-orang yang beriman'. Surah Al-Baqarah - 223 Permata Yang Hilang buat isteri disayang sebuah puisi yang belum selesai buat anak-anak yang dikasih sebungkus bekalan buat ke ladang buat segelintir pencari permata yang tahu menilai cahayanya.

4www.twitter.com/ebuku • 'Jika kita bukan pelita yang mampu menerangi malam, memadailah kita menjadi kunang-kunang yang menemani di kegelapan'. -Madah Pujangga. PENGHARGAAN Diucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Khatib Tuan Hj Mohd Yusof, Senator Dato Hj Ahmad, Tuan Hj Abdul Aziz, Tuan Hj Jusoh, Tuan Hj Tajuddin, Tuan Hj Zakaria, En Hamid, En Mohd Fuad, En Mustaffa, En Abd Rahman, Ustaz Abdul Hamid, Ustaz Hj Omar, Tuan Hj Idris, Hjh Anis, Puan Selamah dan beberapa guru lagi yang telah sudi mengajarkan berbagai pengetahuan yang amat berguna bagi melengkapkan isi buku ini. Sesungguhnya jasa-jasa mereka tetap akan bermanfa'at kepada masyarakat dan dikenang zaman berzaman. Setinggi-tinggi penghargaan juga kepada beberapa saudara dan rakan yang telah memberikan galakan, saranan serta kemudahan rujukan selama proses penulisan buku berlangsung dan sesungguhnya itu terbit dari perasaan yang tulus ikhlas demi faedah generasi yang kemudian.

Buku Permata Yg Hilang

Semoga kerjasama yang sedemikian dapat menjadi contoh kepada semua yang berilmu dan memanfa'atkan ilmu. Ikhlas Dari,, IbnuYusof Permata Yang Hilang 5www.twitter.com/ebuku • Jadual Kandungan Pengenalan............ 10 Muqaddimah............ 11 Al-Fatihah............

Buku Permata Yg Hilang

13 Ringkasan Buku........... 14 Permata Yang Hilang..........

15 Kitab Yang Terhimpun.......... 16 Menuntut Ilmu........... Torrent The Mothman Prophecies Italy Earthquake. 17 Sedutan Kata Imam Ghazali......... 18 Perempuan Untuk Lelaki.......... 19 Faedah Berkahwin........... 20 Keperluan Berkahwin Dan Matlamatnya.......

21 Ilmu Senggama Bangsa Melayu........ 22 BAB FENOMENA ANGGOTA KELAMIN...... 24 Faedah Mengetahui Anggota Jimak........

25 Asal Usul Kejadian Manusia......... 26 Empat Unsur Kejadian Manusia........ 27 Antara Lelaki Dan Wanita......... 28 Kejadian Wanita........... 29 Perempuan dan Jimak..........

30 Mengenal Faraj........... 31 Bahagian Zahir Faraj.......... 32 Bahagian Dalam Faraj.......... 33 Hakikat Selaput Dara..........

34 Bentuk-Bentuk Selaput Dara......... 35 Ural Jarum dan Sekitarnya......... 36 Gelaran Bagi Faraj Wanita......... 37 Rahsia Jenis Faraj Wanita.........

40 Empat Ciri Faraj Wanita.......... 42 Tiga Saiz Zakar Lelaki.......... 47 Tiga Saiz Faraj Wanita.......... 49 Penyesuaian Saiz Zakar Dan Faraj........ 50 Gadis Lubang Tanduk.......... 53 Ilmu Kemutan Faraj..........